• Home
  • Funcţionari publici

Funcționari Publici

Funcționari Publici

Funcție

Onacă Olimpiu Ioan

Secretar

 

Bălaj Ioan

Consilier

Poliția locală

Bălaj Vasile

Referent

Taxe și impozite

Drăghiciu Petruța

Consilier

Serviciul Public Asistență socială

Pîrv Viorel

Referent

Poliția locală

Popa Laura Adina

Consilier

Stare civilă

Todor Ana

Consilier

Fond funciar – Registrul Agricol

Todor Ioan

Consilier

Fond funciar – Registrul Agricol

Todor Veronica

Consilier

Taxe și impozite

Vana Marius

Referent

Poliția locală

Vomir Maria

Consilier

Serviciul Public Asistență socială

Tipărire Email